خیابان سهروردی شمالی ، پایینتر از عباس آباد ، پلاک 336

تعداد جایگاه : 2 خودرو

ظرفیت پذیرش روزانه : 50 الی 60 خودرو

خیابان سهروردی شمالی ، پایینتر از عباس آباد ، پلاک 334

تعداد جایگاه : 3 خودرو

ظرفیت پذیرش : روزانه 60 الی 80 خودرو

آجودانیه ، خیابان البرز ، مجتمع خودرویی البرز

تعداد جایگاه : 2 خودرو

ظرفیت پذیرش روزانه : 60 الی 80 خودرو

سعادت آباد بالاتر از میدان کتاب ، مجتمع خودرویی آسمان

تعداد جایگاه : 4 خودرو

ظرفیت پذیرش روزانه : 80 الی 100 خودرو

خیابان سهروردی شمالی ، پایینتر از عباس آباد ، پلاک 338

تعداد جایگاه : 1 خودرو

ظرفیت پذیرش : روزانه 60 الی 80 خودرو

خیابان سورنا ، مجتمع خودرویی عبادی

تعداد جایگاه کارشناسی خودرو : 4

 تعداد جایگاه دیتیلینگ: 4

تعداد جایگاه پی دی آر : 8

تعداد جایگاه  نقاشی و لیسه گیری : 2

تعداد جایگاه اتو سرویس : 2

تعداد جایگاه کارواش : 1

ظرفیت پذیرش روزانه : 100 خودرو