شعبه 1

خیابان سهروردی شمالی،پایین تر از تقاطع بهشتی

پلاک346

تلفن رزرو:09107608441

ساعت کار: شنبه تا چهارشنبه 9 الی 21

پنجشنبه ها:9 الی 17

جمعه ها: 11 الی 18

شعبه 2

خیابان سهروردی شمالی،پایین تر از تقاطع بهشتی

پلاک 336

تلفن رزرو:09107608441

ساعت کار: شنبه تا چهارشنبه 9 الی 21

پنجشنبه ها:9 الی 17

جمعه ها: 11 الی 18

شعبه 3

آجودانیه، بلوار محمدی، مجتمع خودرویی البرز.

تلفن رزرو:09129561263

ساعت کار: شنبه تا چهارشنبه 9 الی 21

پنجشنبه ها:9 الی 17

شعبه 4

سعادت آباد، بالاتر از میدان کتاب، مجتمع خودرویی آسمان

تلفن رزرو:09126506022

ساعت کار: شنبه تا چهارشنبه 9 الی 21

پنجشنبه ها:9 الی 17

شعبه 5

خیابان سهروردی شمالی،پایین تر از تقاطع

بهشتی پلاک 348

تلفن رزرو:09107608441

ساعت کار: شنبه تا چهارشنبه 9 الی 21

پنجشنبه ها:9 الی 17

جمعه ها: 11 الی 18

شعبه 6

خیابان سهروردی شمالی، میرزایی زینالی غربی،

انتهای خیابان عشوری(مجتمع خودرویی عبادی)

تلفن رزرو:09124958175

ساعت کار شعبه ها:شنبه تا چهارشنبه:9 الی21

پنجشنبه ها:9 الی 17

نکته: این مجموعه به غیر از شعبه های ذکر شده شعبه دیگری ندارد

شعبه 7

آدرس: خیابان شریعتی بالاتر از پل صدر جنب بولینگ عبدو(مجتمع خودرویی عبادی)

تلفن رزرو:۰۹۱۲۹۵۶۷۷۸۴

ساعت کار: شنبه تا چهارشنبه 9 الی 21

پنجشنبه ها:9 الی 17